Konstrukcje typu dochodzić czego, dochodzić do czego w języku polskim

Elżbieta Jakowicka

Poradnik Językowy 4/1968 s. 186-196
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
od-do-prze-na-nad-