Rola aspektu czasownika w zdaniach czasowych

Barbara Skubiszewska

Poradnik Językowy 4/1968 s. 197-203
Dział: Artykuły