Władysław Paryl przy współpracy Mirosławy Mieszczankowskiej, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, Kraków 2004

Jan Miodek

Poradnik Językowy 8/2005 s. 73-74
Dział: Recenzje