Anton Habovštiak, Orawské nárečia, Bratislava 1965

Jan Basara

Poradnik Językowy 4/1968 s. 215-217
Dział: Recenzje