Ukośnokątny rzut — ukośnik. Tytuły i stopnie naukowe. Inżynieryjny, inżynierski. Wynalazca, wynalazczy. Nawyk, nawykać. Wielką czy małą literą. Pracochłonny

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1968 s. 222-228
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów