O definiowaniu znaczeń wyrazów. Semantyka nauką pragmatyczną

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1968 s. 236-246
Dział: Artykuły