Wieloznaczność w obrębie tej samej formacji słowotwórczej

Alicja Gurowska

Poradnik Językowy 5/1968 s. 247-258
Dział: Artykuły