Moje „trzy grosze”

Gabriel Karski

Poradnik Językowy 5/1968 s. 266-267
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
repasaż/repesaż