Dodatkowe trzy grosze do „Trzech groszy”

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1968 s. 267-268
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
repasaż/repesaż