Urszula Sokólska, Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961–1974), Białystok 2005

Anna Buncler

Poradnik Językowy 8/2005 s. 74-79
Dział: Recenzje