Podłoże gwarowe błędów językowych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Iławie

Bogumiła Żochowska

Poradnik Językowy 5/1968 s. 269-271
Dział: Język polski w szkole