Zenon Klemensiewicz, Studia syntaktyczne, Wrocław 1967

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 5/1968 s. 272-276
Dział: Recenzje