Magdalena Mazurkiewicz, Zmiany w nazewnictwie topograficznym na terenie województwa szczecińskiego w okresie od 1945 do 1960 roku, Szczecin 1966

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 5/1968 s. 276-281
Dział: Recenzje