Edward Zych, Nazwy miejscowe ziemi jeleniogórskiej, „Rocznik Jeleniogórski”, t. IV, 1966

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 5/1968 s. 281-284
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ów/-ew