Maria Karplukówna, Język Jana Jurkowskiego, Wrocław 1967

Anna Pasoń

Poradnik Językowy 5/1968 s. 284-286
Dział: Recenzje