Para. Rżysko —reż. Ł — wymowa. Odnośnie do. Przynależność państwowa, narodowość. Od — do. Kolejność imion kobiety i mężczyzny. Niemen — Niemna. O pewnej piosence.

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1968 s. 292-300
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów