„Rozprawy Komisji Językowej. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe", t. VI, Wrocław 1966

Feliks Pluta

Poradnik Językowy 6/1968 s. 330-333
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ěninъ-janinъ (-aninъ)