Studia językoznawcze poświęcone Profesorowi Doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Opole, Wrocław 1966

Henryk Borek

Poradnik Językowy 6/1968 s. 333-337
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
na--stwo-estwo-ostwo-itj--ьn--jь