Z naszych doświadczeń. Biuletyn metodyczny do użytku nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania w CSRS, Ostrawa 1967

Jan Basara

Poradnik Językowy 6/1968 s. 337-338
Dział: Recenzje