Mikołaj Kruszewski, Wybór pism (z przedmowami Jerzego Kuryłowicza i Romana Jakobsona), Wrocław 1967

Anna Basara

Poradnik Językowy 7/1968 s. 374-376
Dział: Recenzje