Zagadnienia kodyfikacji języka w pracach profesora Mieczysława Szymczaka – kultura języka i leksykografia praktyczna

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 9/2005 s. 8-18
Dział: Artykuły i rozprawy