Łapciuch, łachudra. Dodają, dodawają. Coctail-Bar. Wsobność

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1968 s. 381-384
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów