Zdania czasowe ze spójnikiem póki, dopóki i

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 8/1968 s. 393-407
Dział: Artykuły