Ogólnopolskie studenckie czasopismo „Językoznawca” nr 16/17, 1967 r., wydawane przez Koło Językoznawcze Studentów UMCS w Lublinie

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 8/1968 s. 410-412
Dział: Recenzje