Sprawozdanie ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Warszawie, 24—25 IV 1968 r.

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 8/1968 s. 415-418
Dział: Sprawozdania