Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 8/1968 s. 419-421
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
przysłowiowyproblem-ówna/-ewna