Kisiel, kisielu. Zbulwersować. Zł (bez kropki). Wymowa francuskiego u. Drzewny, drewniany

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1968 s. 422-424
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów