Nekrolog prasowy – medium pomiędzy żywymi a umarłymi

Joanna Kściuczyk

Poradnik Językowy 9/2005 s. 19-30
Dział: Artykuły i rozprawy