Przemówienie Profesora doktora Witolda Doroszewskiego wygłoszone po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze dnia 13 VIII 1968

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 9/1968 s. 426-427
Dział: Artykuły