Język polski w ostatnim pięćdziesięcioleciu

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 9/1968 s. 428-441
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anie-enie-cie-ość-owiec-owy-ły-e-nie-no-ny