Kazimierz Nitsch (1 II 1874 — 26 IX 1958)

Zofia Stamirowska

Poradnik Językowy 9/1968 s. 442-446
Dział: Artykuły