Tadeusz Gączowski 24 I 1905—23 IX 1968 r. Wspomnienie

Alojzy [Alojzy Adam] Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 9/1968 s. 446-446
Dział: Artykuły