Božidar Finka, Questionar zur Erforschung und Bearbeitung polnischer Dialekte in Deutschland, Bochum 1968

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 9/1968 s. 447-449
Dział: Recenzje