Anna Wierzbicka, Piotr Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968

Witold Kochański

Poradnik Językowy 9/1968 s. 449-452
Dział: Recenzje