VI Międzynarodowy Zjazd Slawistów Praga, 7—13 VIII 1968 r.

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 9/1968 s. 453-457
Dział: Sprawozdania