Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w 1967 roku

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 10/1968 s. 480-488
Dział: Bibliografia

Wyrażenia:
-e-l--o