Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 10/1968 s. 489-490
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
smog/dymgłarozmnożaPogórzepo-szalcienki