Wartość aspektowa i czasowa formacji typu pływak

Teresa Dobrzyńska

Poradnik Językowy 1/1969 s. 7-15
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz-ak-arz-nik-ik/-yk-ec-ca-(i)ciel-kaprzy-