W sprawie nazwy Kuperny Młyn = Kopernik w pow. międzyrzeckim

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 1/1969 s. 16-21
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ik/-yk-ec