Językowy kształt nekrologów rocznicowych

Ewa Kaptur

Poradnik Językowy 9/2005 s. 40-51
Dział: Artykuły i rozprawy