Ze studiów nad zapożyczeniami obcymi w gwarach polskich. 3. wanc z węc (?) «brzuch»

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 1/1969 s. 28-29
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-uch-ór