Stanisław Urbańczyk, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 1/1969 s. 32-33
Dział: Recenzje