Zygmunt Zagórski — Gwary Krajny, Poznań 1964; Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z kaszubszczyzną i językiem dolnołużyckim, Poznań 1964; Gwary północnej Wielkopolski, Poznań 1967; Wewnętrzne tendencje rozwojowe gwar północnowielkopolskich, Poznań 1967

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 1/1969 s. 33-38
Dział: Recenzje