Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 1/1969 s. 39-42
Dział: Co piszą o języku?