Obrona czystości języka. Straż pożarna-straż ogniowa. Sponad

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1969 s. 43-47
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów