Ze studiów zapożyczeniami obcymi w gwarach polskich. 4. wantuch «brzuch»

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 2/1969 s. 61-66
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-och-uch-el-ołekwa-