Nazwy ptaków na podstawie wybranych utworów Dygasińskiego

Zofia Gosiewska, Lucjan Muszyński

Poradnik Językowy 2/1969 s. 67-74
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ąb-ębъ-eł-oł-sko-ka-anka-ec-ik/-yk-twa-itwa-o--i-/-y--acz-ek