Mały słownik języka polskiego, pod redakcją Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej, Zofii Łempickiej, Warszawa 1968

Halina Rybicka-Nowacka

Poradnik Językowy 2/1969 s. 94-95
Dział: Recenzje