Henryk Borek, Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem -ьn-, Wrocław 1968

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 2/1969 s. 95-99
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ьn--no-owo/-ewo-ino-in/-yn-en-na/-ná-ne/-né-ny/-ný