O używaniu form strony biernej. I; jot. Cudzysłów. Lunął — uderzył. Naprawdę. O radiu. Niemen — Niemena. Jak zacząć? Nurkowie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1969 s. 107-112
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów